PIERWSZA WIZYTA

Przewidywany czas trwania wizyty około 60 minut

Pierwsza wizyta obejmuje wnikliwy wywiad w oparciu o kwestionariusz mający na celu rozpoznanie Twoich nawyków żywieniowych, stopnia aktywności fizycznej i stylu życia. Podczas spotkania zostanie zidentyfikowane występowanie ewentualnych chorób dietozależnych.

Dokonane zostaną pomiary ciśnienia tętniczego krwi, pomiary antropometryczne jak waga, wzrost, obwód talii i bioder przy użyciu sprzętu posiadającego certyfikat medyczny, co pozwoli na określenie Twojego wskaźnika masy ciała (BMI), wskaźnika talia/biodro (WHR) i ich interpretacja. 

Możesz dokonać badania składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej (BIA) popartego obszerną analizą.

Zapoznam się z Twoimi oczekiwaniami i wspólnie ustalimy cel. Otrzymasz zalecenia i wskazówki w formie ustnej i pisemnej oparte na aktualnej wiedzy naukowej z zakresu żywienia i aktywności fizycznej do szybkiego zastosowania w praktyce oraz opracowany przeze mnie dzienniczek samoobserwacji do prowadzenia notatek pomocnych w procesie zmian.

Decydując się na przygotowanie spersonalizowanego jadłospisu omówimy szczegółowo jak powinien być skomponowany, żeby zaspokajać Twoje potrzeby i możliwości przygotowania. 

Zawsze możesz zadzwonić i napisać do mnie jak uznasz po wizycie, że coś jest dla Ciebie niezrozumiałe. Lepiej dopytać niż powielać błędy.

Na pierwszą wizytę warto:

 • Wypełnić dzienniczek żywieniowy*, czyli 2-dniowy zapis spożycia, który pozwoli na oszacowanie dotychczasowego pokrycia zapotrzebowania na składniki odżywcze (do pobrania). 
 • Przynieść wyniki aktualnych badań krwi (morfologia, stężenie glukozy, cholesterolu i trójglicerydów itd.)*
 • Przygotować listę zażywanych leków i suplementów wraz z dawkowaniem*

*powyższe informacje możesz dostarczyć po wizycie lub przy okazji kolejnej

Nie zwlekaj. Umów się na pierwszą wizytę!

WIZYTA KONTROLNA

Przewidywany czas trwania wizyty około 45-60 minut

Wizyta kontrolna ma na celu dalszą edukacje żywieniową i omówienie ewentualnych błędów i napotkanych trudności od czasu ostatniej wizyty w oparciu o prowadzony przez Ciebie dzienniczek samoobserwacji, który otrzymasz podczas pierwszej wizyty.

Jeśli stosujesz spersonalizowany jadłospis ustalimy czy go w pełni realizujesz i dokonamy ewentualnych zmian tak, aby dostosować go w pełni do Twoich potrzeb i możliwości. Pomiary antropometryczne pozwolą ocenić postępy związane ze stosowaniem zaleceń dotyczących żywienia i aktywności fizycznej. Możesz dokonać badania składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej (BIA), co pozwoli monitorować postępy m.in. w utracie tkanki tłuszczowej, przyroście masy mięśniowej i nawodnieniu organizmu.

Częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie z każdym pacjentem w zależności od realizowanego celu. Pomiędzy wizytami będę z Tobą w kontakcie, aby na bieżąco korygować błędy żywieniowe, wprowadzać niezbędne modyfikacje i motywować do zmian.

BADANIE SKŁADU CIAŁA

Badanie składu ciała dokonywane jest w oparciu o metodę impedancji bioelektrycznej (BIA) z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury medycznej AKERN BIA 101. Badanie odbywa się w pozycji leżącej, co gwarantuje równomierne rozłożenie płynów organicznych. Powierzchniowe elektrody naklejane są na zewnętrzną stronę dłoni i stopy dzięki temu pomiar nie zależy od wilgotności i stanu naskórka na jej wewnętrznej powierzchni. To wszystko zapewnia dokładność i powtarzalność wyników.

Uzyskane parametry takie jak: masa mięśniowa, masa tkanki tłuszczowej, komórkowa masa ciała, całkowita woda w organizmie (oraz woda wewnątrz i zewnątrz komórkowa), stopień odżywienia organizmu a także podstawowa przemiana materii pozwalają lepiej dobrać i ukierunkować dietę, a także śledzić postępy.

Badanie to pozwala określić, w jakim stanie fizjologicznym znajduję się organizm – czy jest to niedożywienie, czy ukryta otyłość, czy występują obrzęki lub odwodnienie, jaki jest stan mięśni itp. co ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie.

Uzyskane parametry takie jak: masa mięśniowa, masa tkanki tłuszczowej, komórkowa masa ciała, całkowita woda w organizmie (oraz woda wewnątrz i zewnątrz komórkowa), stopień odżywienia organizmu a także podstawowa przemiana materii pozwalają lepiej dobrać i ukierunkować dietę, a także śledzić postępy.

Badanie to pozwala określić, w jakim stanie fizjologicznym znajduję się organizm – czy jest to niedożywienie, czy ukryta otyłość, czy występują obrzęki lub odwodnienie, jaki jest stan mięśni itp. co ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie.

Uzyskane parametry takie jak: masa mięśniowa, masa tkanki tłuszczowej, komórkowa masa ciała, całkowita woda w organizmie (oraz woda wewnątrz i zewnątrz komórkowa), stopień odżywienia organizmu a także podstawowa przemiana materii pozwalają lepiej dobrać i ukierunkować dietę, a także śledzić postępy.

Badanie to pozwala określić, w jakim stanie fizjologicznym znajduję się organizm – czy jest to niedożywienie, czy ukryta otyłość, czy występują obrzęki lub odwodnienie, jaki jest stan mięśni itp. co ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie.

W BADANIU DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH POMIARÓW

 • TBW – woda całkowita (% i litry)
 • ECW – woda zewnątrzkomórkowa (% i litry)
 • ICW – woda wewnątrzkomórkowa (% i litry)
 • FM – masa tłuszczowa (% i kg)
 • FFM – masa beztłuszczowa (% i kg)
 • BCM – masa komórkowa (% i kg)
 • BMI – Body Mass Index
 • BCMI – indeks masy komórkowej ciała
 • BMR – podstawowa przemiana materii (kcal)
 • Rz – Rezystancja przy 50 kHz (Ω)
 • Xc – Reaktancja przy 50 kHz (Ω)
 • PA – Kąt fazowy przy 50 kHz

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POMIARU

 • Nie jeść i nie pić na ok. 2-3 godziny przed badaniem!

 • Nie wykonywać dużego wysiłku fizycznego lub treningu na ok. 4-6 godzin przed badaniem!

 • Nie pić napojów alkoholowych i kawy na ok. 12 godzin przed badaniem!

 • Nie zaleca się przeprowadzania badań u kobiet w ciąży, osób z rozrusznikiem serca i chorych na epilepsję!

ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ

ZAPISY MOŻLIWE SĄ POPRZEZ:

1. tel.: +48 605 096 096
2. e-mail: justyna.stepniewska@biolook.pl
3. formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Temat (np. rodzaj wizyty)

  Wiadomość (opis, dogodny termin, pozostałe informacje)